sirius

Sirius Forum 7 februari 2018

Ta chansen att delta på Sirius Forum 2018, som arrangeras av parterna inom skogsindustrin. Konferensen fokuserar på hur vi tillsammans bygger den långtidsfriska arbetsplatsen, med särskild inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Här får du mer information och kan anmäla dig

Fokusområden

Sirius verkar i linje med samverkansavtalet med ett helhetsperspektiv som omfattar
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens, jämställdhet, ledarskap och medarbetarskap.

ArbetsmiljöKompetensMångfaldLedarskap