sirius

Sirius Forum 6 februari 2019

Stress och arbetsmiljö var temat när drygt 250 medarbetare från massa- och pappersindustrin samlades till konferensen Sirius Forum den 6 februari i Stockholm. Du kan läsa mer om dagen här.

Ta del av två presentationer från dagen

Fokusområden

Sirius verkar i linje med samverkansavtalet med ett helhetsperspektiv som omfattar
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens, jämställdhet, ledarskap och medarbetarskap.

ArbetsmiljöKompetensMångfaldLedarskap