sirius

Sirius Forum ställs in - tillbaka 2022

Nästa år blir det inget Sirius Forum som planerat. Det årliga evenemanget skulle ha hållits i februari men måste ställas in 2021 på grund av den rådande coronapandemin.

Läs mer här

Fokusområden

Sirius verkar i linje med samverkansavtalet med ett helhetsperspektiv som omfattar
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens, jämställdhet, ledarskap och medarbetarskap.

ArbetsmiljöKompetensMångfaldLedarskap