sirius

Sirius Forum 6 februari 2019

Ta chansen att delta på Sirius Forum 2019! Som en uppföljning på förra årets succé, sätter vi denna gång fokus på hur vi skapar en hälsosam arbetsmiljö för det viktigaste vi har – hjärnan.
Vi kommer att belysa detta spännande ämne från olika vinklar. Här ingår såväl det individuella som det organisatoriska perspektivet. Enkelt uttryckt – hur får vi hjärnkoll på arbetsmiljön?

Konferensen Sirius Forum kommer att hållas i Stockholm den 6 februari 2019.

Se hela programmet här

Här kan du ta del av presentationerna från Sirius Forum 2018.

Fokusområden

Sirius verkar i linje med samverkansavtalet med ett helhetsperspektiv som omfattar
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens, jämställdhet, ledarskap och medarbetarskap.

ArbetsmiljöKompetensMångfaldLedarskap