sirius

Sirius Forum 12 februari 2020

Hur ska vi locka fler unga att välja tekniska utbildningar? Och vilken kompetensutveckling efterfrågas inom massa- och pappersbranschen? Vad behöver vi kunna för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? De frågorna stod i fokus när årets Sirius Forum gick av stapeln i Stockholm den 12 februari 2020.

Läs mer här

Fokusområden

Sirius verkar i linje med samverkansavtalet med ett helhetsperspektiv som omfattar
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens, jämställdhet, ledarskap och medarbetarskap.

ArbetsmiljöKompetensMångfaldLedarskap