sirius

Sirius Forum 7 februari 2018

Konferensen Sirius Forum fokuserade i år på hur vi tillsammans bygger den långtidsfriska arbetsplatsen, med särskild inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Här kan du ta del av presentationerna från dagen.

Fokusområden

Sirius verkar i linje med samverkansavtalet med ett helhetsperspektiv som omfattar
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa, kompetens, jämställdhet, ledarskap och medarbetarskap.

ArbetsmiljöKompetensMångfaldLedarskap